4.8.2018 – Konopáč
Get Adobe Flash player

POŘADATEL: TJ Loko Pardubice z.s.

TERMÍN: 4. 8. 2017 na přírodním koupališti Konopáč u Heřmanova Městce, start v 10.00 hod. (prezentace 9.00-9.40 hod.).

DISTANCE: plavání: 0.75 km, kolo: 21 km, běh: 4.5 km.

KATEGORIE: Samostatný závod neregistrovaných mužů a samostatný závod neregistrovaných žen.

STARTOVNÉ: Kč 200,-. Číslo účtu a variabilní symbol Vám budou zaslány v odpovědi na vaši přihlášku. Pořadatel v rámci startovného zajišťuje dostatek tekutin během závodu a příspěvek na teplé jídlo po závodě. Kapacita startovní listiny je omezena. V případě, že startovné zaplatíte po naplnění startovní listiny, bude Vám vráceno. O zapsání do startovní listiny se můžete ujistit na internetových stránkách závodu. Pokud nebudete na internetové listině zapsání do 14 dnů, prosím kontaktujte pořadatele – při platbě na účet složenkou je chyba ze strany pošty častá!

PODMÍNKY: Závodník nesmí vlastnit platnou závodní licenci ČSTT pro rok 2017. Dále musí být do závodu řádně přihlášen a odeslat startovné na účet závodu ve stanovené lhůtě. Volné, HOBBY licence jsou povoleny. V cyklistické části je povinná přilba.

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ: odborným lékařem v místě konání.

PŘEDPIS: Závodí se podle pravidel a ustanovení tohoto závodu. Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Doporučujeme uzavřít individuální úrazovou pojistku. Závod se koná za neomezeného silničního provozu. Účastníci jsou povinni uposlechnout pokynů Policie ČR, pořadatelů a rozhodčích, dodržovat Pravidla silničního provozu v platném znění. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnění startovní a výsledkové listiny, fotografií a dalších materiálů sloužících k propagaci akce.

PŘEDPIS: Vyhlášení prvních tří závodníků v závodě mužů a žen a předání cen po závodě. Kompletní vyhodnocení výsledkové listiny na internetových stránkách závodu.

UBYTOVÁNÍ: Pořadatel doporučuje včasnou rezervaci ubytování přímo v areálu místního kempu (www.konopac-hm.cz) na tel. 469 695 117 nebo 602 371 768.