4.8.2018 – Konopáč
Get Adobe Flash player

POŘADATEL: TJ Loko Pardubice z.s.

TERMÍN: 4. 8. 2017 na přírodním koupališti
Konopáč u Heřmanova Městce, start v 10.00 hod. (prezentace 9.00-9.40hod.).

DISTANCE: plavání: 0.75 km, kolo: 21 km, běh:
4.5 km.

KATEGORIE: Samostatný závod neregistrovaných
mužů a samostatný závod neregistrovaných žen.

STARTOVNÉ: Kč 200,-. Číslo účtu a variabilní
symbol Vám budou zaslány v odpovědi na vaši přihlášku. Pořadatel v rámci
startovného zajišťuje dostatek tekutin během závodu a příspěvek na teplé jídlo
po závodě. Kapacita startovní listiny je omezena. V případě, že startovné
zaplatíte po naplnění startovní listiny, bude Vám vráceno. O zapsání do
startovní listiny se můžete ujistit na internetových stránkách závodu. Pokud
nebudete na internetové listině zapsání do 14 dnů, prosím kontaktujte
pořadatele – při platbě na účet složenkou je chyba ze strany pošty častá!

PODMÍNKY: Závodník nesmí vlastnit platnou
závodní licenci ČSTT pro rok 2018. Dále musí být do závodu řádně přihlášen a
odeslat startovné na účet závodu ve stanovené lhůtě. Volné, HOBBY licence jsou
povoleny. V cyklistické části je povinnápřilba.

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ: odborným lékařem v místě konání.

PŘEDPIS: Závodí se podle pravidel a
ustanovení tohoto závodu. Všichni
účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí.
Pořadatel neručí za
škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Doporučujeme uzavřít individuální
úrazovou pojistku. Závod se koná za neomezeného silničního provozu. Účastníci
jsou povinni uposlechnout pokynů Policie ČR, pořadatelů a rozhodčích, dodržovat
Pravidla silničního provozu v platném znění. Pořadatel si vyhrazuje právo
zveřejnění startovní a výsledkové listiny, fotografií a dalších materiálů
sloužících k propagaci akce.

PŘEDPIS: Vyhlášení prvních tří závodníků
v závodě mužů a žen a předání cen po závodě. Kompletní vyhodnocení
výsledkové listiny na internetových stránkách závodu.

UBYTOVÁNÍ: Pořadatel doporučuje včasnou rezervaci ubytování
přímo v areálu místního kempu (www.konopac-hm.cz)
na tel. 469 695 117 nebo 602 371 768.